Позајмно одељење за одрасле

Позајмно одељење за одрасле намењено је корисницима старијим од 14 година. Располаже простором од 365 м2, а у његовом саставу налази се и читаоница штампе са 46 места у ентеријеру и 20 места на отвореном. Приступ књигама је слободан а књижни фонд,  који броји преко 92 000 монографских публикација, разврстан је по УДК систему. Одељење прима 40 наслова дневне и ревијалне штампе. Корисницима је омогућена неограничена бесплатна употреба Интернета, на рачунарима инсталираним у читаоници. На Одељењу се редовно приређују тематски разноврсне књижевне вечери, промоције, разговори и изложбе.


Запослени на Позајмном одељењу:

Горјана Вујановић (руководиац)
библиотекар

Урош Тимић
дипломирани библиотекар

Драгица Живановић
самостални књижничар

Марија Петровић
књижничар

 

 

Препоручујемо:

Петак, Новембар 12, 2010 - 21:04

Издавач: Лагуна

Позајмно одељење за одрасле

Петак, Новембар 12, 2010 - 21:03

Издавачка кућа "Лагуна"

 

Петак, Новембар 12, 2010 - 21:02

Издавачка кућа “Лагуна”

Позајмно одељење за одрасле

Добитник Нинове награде за 2015. годину

Петак, Новембар 12, 2010 - 20:57

Издавачка кућа “Лагуна”

Позајмно одељење за одрасле

Петак, Новембар 12, 2010 - 20:47

Издавачка кућа “Глобосино”

Позајмно одељење за одрасле