Монографске публикације у издању Народне библиотеке Смедерево

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СМЕДЕРЕВО

Каталог издањa


1.    Смедеревске библиотеке - монографија
Тврд повез, 25 цм, 175 стр. : илустр...........300,00

2.    Славко Домазет: Од оних који су остали - мемоари
Брош, 23 цм, 191 стр......................................300,00

3.    Србислав Миленковић: Смедеревска библиотека - монографија
Брош, 23 цм, 128 стр. : илустр.................... 300,00

4.    Србислав Миленковић: Књиге о Смедереву : каталог завичајне грађе : 1990-1995
Брош, 20 цм, 86 стр. : илустр.......................200,00

5.    Танасије Младеновић: Сене и опомене (избор и предговор Зоран Глушчевић) - поезија
   Брош, 21 цм, 295 стр. ......................................500,00


6.    Др Радомир Животић: Књига и дете - теорија и критика литературе – огледи и студије
   Брош, 24 цм, 257 стр. ........ …………............400,00


7.    Жељко Ђурић: Сотириолошке претпоставке учења светог

     Атанасија Александријског о стварању света и рађању сина – теолошка студија
       Брош, 21 цм, 175 стр. .................................... 300,00


8.     Милорад Милановић: Стакленци - роман
        Брош, 20 цм, 199 стр. .....................................300,00


9.     Љиљана Вукајловић: Тишина казана срцем – поезија
        Брош, 20 цм, 99 стр. ...................................... 200,00


10.    Јован Стојковић: Даривање у околини    Смедерева – етнолошка студија
         Брош, 21 цм, 126 стр. :  илустр. .....................300,00

11.    Г. Јовановић, М. Лазовић, Ј. Јеремић:
        Библиографија др Леонтија Павловића

        Брош, 21 цм, 136 стр. ..................................... 300,00

12.    Никола Марковић: Кад сам ја био велик –  приче за децу
         Брош, 15 цм, 157 стр. : илустр. .................... 200,00

13.    Чаробно семе – нове бајке о Смедеревљу - бајке    

          Брош, 15 цм, 193 стр. : илустр......................100,00


14.    Драгица Добријевић: Весела биологија - песме
         Брош, 21 цм, 82 стр. : илустр. ........................200,00


15.    Mилика Војиновић: Прича краја нема – причом

         живот путује - песме
         Брош, 21 цм, 136 стр. ......................................200,00


16.     Зосим Попац : На путу – путопис
         Брош, 21 цм, 66 стр. ..................................... 250,00


17.     Владимир Дасукидис: Компас - приче
        Брош, 20 цм, 175 стр. ....................................300,00

18.     Ј. Тишма,Д. Мрдаковић, Т. Лазаревић-Милошевић:  
          Смедерево, град престоница : зборник
           текстова о  Смедереву

         Брош, 21 цм, 280 стр. :  илустр.....................500,00


19.    Бранка Веселиновић: Веселиновић Бранка с децом без престанка – песме за децу
         Брош, илустр. ........................………..............300,00


20.     Живорад Митрас Језавски: Богаљ – роман у три   књиге
          Брош, 354, 281, 331 стр. ................................ 900,00
 
21.    Милосав Славко Пешић: Књига промена
         –    монографија - (суиздаваштво)
        Тврд повез, 24 цм, XI, 465 стр. : илустр. ....2.500,00

22.    Добривоје Станојевић: Реторика поезије : студија
         Брош, 21 цм, 240 стр.......................................500,00


23.    Милана Лазаревић: Три Евина лица – поезија       
        Брош, 21 цм, 76 стр. .......................................300,00

24.    Добривоје Станојевић: Збивање необичног   догађаја : студија
        Брош, 21 цм, 171 стр.......................................400,00

25.    Др Млађан Цуњак: Средњовековно оружје опрема ратника са територије Подунавског и  
         Браничевског округа
– студија
         Брош, 24 цм, 186 стр., 41 стр. са таблама, илустр............................................................400,00
                
26.    Милика Војиновић: Игра је вјечна – коначни играчи - поезија
         Брош, 19 цм, 101 стр. .....................................300,00

27.   Милика Војиновић: Пртином живота - поезија
        Брош, 18 цм, 167 стр........................................300,00
 
28.    Живорад Лазић: Књига о Војводи  - роман
         Брош, 20 цм, 308 стр. .....................................500,00

29.    М. Лазовић,  Г. Јовановић: Стара и ретка књига
          и периодика у Народној библиотеци Смедерево
         1544-1867). Св. 1
-
библиографија
         Брош .................................................................500,00
         Тврд повез.........................................................600,00

30.   Милан Јовановић Стоимировић: Ланче Смедеревац
        - роман
        Брош, 20 цм, 283 стр........................................500,00

31.   Жељко Р. Ђурић: Таласи - поезија
        Брош, 21 цм, 108 стр. ......................................300,00

32.   Небојша Јовановић: Светозар Спасојевић –
        професор Гимназије и управник Градске
        књижнице
- монографија
        Брош, 20 цм, 149 стр. .......................................500,00

33.   Лидија Радовановић: Волим све што постоји  - поезија
         Брош, 15 цм, 90 стр..........................................200,00

34.   Зосим Попац: Жртвовање - поезија
         Брош, 20 цм, 70 стр. ........................................300,00

35.   Наташа Бајић: Поглед са седмог спрата - поезија
        Брош,  21 цм, 46 стр. .......................................300,00

36.   Др Душан Стојимировић: Казивања - мемоари
        Приредили: Миливој Ненин и Драган Мрдаковић
        Брош, 20 цм, 120 стр. ......................................300,00

37.   Живорад Лазић: Ако ме сретнете - роман
        Брош, 20 цм, 206 стр.......................................300,00

38.   М. Лазовић, Г. Јовановић: Стара и ретка књига
         и периодика у Народној библиотеци Смедерево
        (1544-1867). Св. 2
- библиографија
        Брош ..................................................................300,00

39.   Миомирка Нешић: Златне птице - студија
        Брош, 21 цм, 230 стр........................................300,00
                                                                                     
40.   Бранко Дукић: Петар Максимовић : политика
        и начела : рукописна заоставштина
: монографија
        Брош, 21 цм, ...........................................400,00

41.   Љубомир Илић: Трн у оку - афоризми  
         Брош, 20 цм,.............................................300,00

42.   Александар Митровић: Симфонија киша
         - поезија
        Брош. 21 цм, 94 стр..................................300,00

43.   Др Радомир Милошевић : Српска православна
        црква у  времену и простору
- студија
        Брош, 23 цм, 366 стр..........................................500,00

44.   Наталија Ж. Карић-Слијепчевић : Чије је семе човек
        - роман (суиздаваштво)
        Брош, 21 цм, 279 стр. .............................400,00

45.   Др Србољуб Живановић : Јасеновац – студија (суиздаваштво)
        Тврд повез, 20 цм, 367 стр. : илустр...........1000,00

46.   Миомирка Нешић : Разорени мравињак - роман
         Брош, 21 цм, 153 стр. .....................................400,00

47.   Милан Јовановић Стоимировић: Сува чесмароман      
         писан према Мемоарима Обрена Девичића,  
        приредили Драган Мрдаковић и Бранко Дукић
        Брош, 20 цм, 242 стр.  ----------------------------400,00

48.   Миомирка Нешић: Ваздушна опасност – роман
        Брош. 21 цм, 154 стр. .......................................400,00

49.   Наталија Ж. Карић-Слијепчевић : Црно огледало - роман
        Брош, 21 цм, 257 стр. : илустр. ..............400,00

50.   Првих 50 година : Економско-трговинска школа –          
        монографија  (суиздаваштво)
        Брош, 21 цм, 175 стр. : илустр.................400,00

51.   Бранко Дукић : Немачко гробље у Смедереву – историја
        Тврди повез, 21 цм, 172 стр. : илустр. .600,00

52.   Мирослав Боривојевић : Учитељи пожаревачког и смедеревског

        окружја : у првој половини 19. века (кондуит листе) – историја
        Брош, 21 цм, 185 стр, илустр. ................500,00

53.   Раде Јовановић: Моји анаграми на фејсбуку – енигматика
        Брош, 16 цм, 137 стр...................................

54.   Небојша Јанковић: Хиландарски разговори
        Брош, 23 цм, 143 стр. Фотогр...................300,00

55.   Жељко Ђурић: Слепи во и друге песме - поезија (суиздаваштво)
        Брош, 22 цм, 70  стр. : илустр. ....................400, 00

Издања Народне библиотеке Смедерево могу се купити у књижари која ради у њеном саставу.